M: Dasha z dasickeho zatisi    V: Baltazar nocni hlidka

L-Wurf Kratzmatt geb.18.5.2024

Lucky (Glück)

Rüde blau 14 Uhr 20

Geburtsgewicht 279 gr

Tag 2    291 gr

Tag 3    334 gr

Tag 5    406 gr

Tag 7    496 gr

Tag 9    589 gr

Tag 13   813 gr

Tag 18 1030 gr

Tag 21  1160 gr

Tag 28 1590 gr

Lyoness (kleine Löwin)

Hündin gelb 16 Uhr 16

Geburtsgewicht 350 gr

Tag 2    381 gr

Tag 3    407 gr

Tag 5     501 gr

Tag 7     613 gr

Tag 9     673 gr

Tag 13   965 gr

Tag 18 1270 gr

Tag 21 1480 gr

Tag 28 1910 gr

Leonardo 

Rüde grün 16 Uhr 46

Geburtsgewicht 317 gr

Tag 2   351 gr

Tag 3   390 gr

Tag 5    486 gr

Tag 7    544 gr

Tag 9    650 gr

Tag 13   835 gr

Tag 18 1030 gr

Tag 21  1130 gr

Tag 28 1680 gr

Leyane (die Sanfte)

Hündin violett 17 Uhr 15

Geburtsgewicht 328 gr

Tag 2    351 gr

Tag 3    378 gr

Tag 5    492 gr

Tag 7    590 gr

Tag 9     660 gr

Tag 13   847 gr

Tag 18 1040 gr

Tag 21  1300 gr

Tag 28 1710 gr


La-Naya (Diamant)

Hündin orange 17 55

Geburtsgewicht 349 gr

Tag 2    378 gr

Tag 3    404 gr

Tag 5    516 gr.

Tag 7    625 gr

Tag 9    706 gr

Tag 13  945 gr

Tag 18 1230 gr

Tag 21  1430 gr

Tag 28 1960 gr

Lakeva (Beschützerin)

Hündin rot 18 Uhr 44

Geburtsgewicht 308 gr

Tag 2    320 gr

Tag 3    352 gr

Tag 5    451 gr

Tag 7    536 gr

Tag 9    609 gr

Tag 13  826 gr

Tag 18 1040 gr

Tag 21  1220 gr

Tag 28 1650 gr

Lennox (der Ruhige)

Rüde braun 19 Uhr 07

Geburtsgewicht 315 gr

Tag 2     354 gr

Tag 3     396 gr

Tag 5      485 gr

Tag 7      555 gr

Tag 9      645 gr

Tag 13    848 gr

Tag 18    1110 gr

Tag 21   1230 gr

Tag 28  1710 gr

Liora (Licht)

Hündin pink 23 Uhr 03

Geburtsgewicht 304 gr

Tag 2     319 gr

Tag 3     352 gr

Tag 5     423 gr

Tag 7     497 gr

Tag 9     553 gr

Tag 13    757 gr

Tag 18    940 gr

Tag 21   1140 gr

Tag 28  1600 gr

Lykos (Wolf)

Rüde grau 23 Uhr 23

Geburtsgewicht 349 gr

Tag 2    386 gr

Tag 3    424 gr

Tag 5     529 gr

Tag 7     621 gr

Tag 9     708 gr

Tag 13  1005 gr

Tag 18  1270 gr 

Tag 21 1440 gr

Tag 28 1960 gr.